Oświadczenie

26.05.2020

OŚWIADCZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z docierającymi do nas sygnałami dotyczącymi telefonicznego nakłaniania przedsiębiorców przez firmę COSINUS do wpłat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku oświadczamy, że:

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku nie przystąpił do Programu Wsparcia Placówek w pomoce dydaktyczne prowadzonego przez ww. firmę. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą dzwonienia do firm i posługiwaniu się nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku oraz moim imieniem i nazwiskiem prosimy nie dokonywać wpłat na konto żadnych firm, które zwrócą się do Państwa z prośba o wsparcie finansowe naszej placówki.

 

          Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku w roku 2019 korzystał z Programu Wsparcia Placówek w pomoce dydaktyczne.

Firma COSINUS zaproponowała wówczas przesłanie dwóch bezpłatnych pakietów:
1/ Gry Edukacyjne 
2/ Artykuły plastyczne z książkami z serii Akademia rysowania.

Pierwszy pakiet otrzymaliśmy w roku 2019 drugi na początku roku 2020.

Za przesłane pomoce dydaktyczne zgodnie z porozumieniem wysłane zostały podziękowania.

W podpisanym wówczas przez Dyrektora GOK Dubiecko porozumieniu jest zapis

„FIRMA ZOBOWIAZUJE SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE ZNALEŚĆ FIRMY, KTÓRE SFINANSUJĄ MATERIALY DLA PAŃSTWA”.

W porozumieniu nie ma informacji że przedstawiciele w/w firmy będą dzwonić do firm i prosić w naszym imieniu o wsparcie finansowe dla naszej placówki.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku

wraz z pracownikami.


czytaj dalej...

DZIEŃ DZIECKA - konkurs

25.05.2020

W dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty konkurs z okazji

DNIA DZIECKA
 

W konkursie udział wzięło 14 prac plastycznych i 2 prace literackie , które uczestnicy wysłali do GOK Dubiecko pocztą elektroniczną. Komisja w składzie: Krystyna Kisała, Marta Cwian, Małgorzata Bembenek po obejrzeniu prac konkursowych wyróżniła:
 

W kategorii praca plastyczna:
- Izabelle Zawadzką
- Bartłomieja Undziakiewicz
- Emilię Popowczak
- Emilię Siwulec
- Zuzannę Rokicką

 

W kategorii praca literacka
- Natalię Popowczak

 

 


czytaj dalej...

Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca

05.05.2020

W dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca pn. „Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba, niż piękne, bezchmurne niebo, kwiecista łąka, moja mama, mój tato i ja”. Do konkursu zostało zgłoszone 22 fotografie, spośród wszystkich prac komisja w składzie: Wójt Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak, Przewodniczący Rady Gminy Dubiecko Jerzy Brożyna, Radny Rady Gminy Dubiecko Marek Blecharczyk i Sekretarz Gminy Gminy Dubiecko Andrzej Szałyga wyróżniła:
Weronę Kurasz, Katarzynę Szybiak, Emilię Binko, Maję Roman, Zuzannę Brożyna i Martynę Czekaj. Za wszystkie przesłane fotografie bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnym konkursie, który ogłosimy wkrótce.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym z okazji

Dnia Matki i Dnia Ojca 


czytaj dalej...

Projekt Nasza Gmina Nasze Tradycje

10.04.2020

Podsumowanie zadania

"NASZA GMINA NASZE TRADYCJE" 

12.09.2020r. 

  

Szycie strojów ludowych -

potrzebnych do obrzędu dożynkowego i obrzędu kiszenia kapusty

 

Warsztaty wykonania wieńca dożynkowego 

 

 

Warsztaty teatralne

1. Obrzęd Dożynkowy

2. Obrzęd Kiszenia Kapusty 

 cd. zdjęć na nastepnej stronie. 

 

REGULAMIN KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY


 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku

II. TERMIN I MIEJSCE:

GOK Dubiecko- 12.09.2020

III. CEL KONKURSU:

• Kultywowanie i popularyzację tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.

• Uchronienie od zapomnienia dawnej tradycji wicia wieńców .

• Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Dubiecko

• Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych. 

V.WARUNKI UCZESTNICTWA:

  W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne z terenu Gminy Dubiecko.

  • Zgłoszenia należy dokonać w Gminnym Ośrodku Kultury w terminie do 7 września 2020r.
  • Każdy z w/w może zgłosić jeden wieniec .
  • Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu tj. do GOK Dubiecko 12.09.2020r. na godz. 16.45 na koszt własny.
  • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją.
  • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne..
  • Wszystkie zgłoszone wieńce dożynkowe wezmą udział w Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Dubiecku 13.09.2020 o godz. 11.15

 

VI. KRYTERIA OCENY WIEŃCÓW :

Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniając wieńce i równianki będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1. Tradycyjność i poziom wykonania wieńca, na które składają się:

• różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów naturalnych takich jak np.: kłosy zbóż, ziarna, owoce, warzywa, kwiaty, zioła,

• kompozycja i dobór barw,

• precyzja wykonania i pracochłonność,

• ogólny wyraz artystyczny i estetyczny,

VII. NAGRODY:

Komisja dokona oceny i wyboru wieńca dożynkowego . Przyznanie i wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 12.09.2020r.

INFORMACJE DODATKOWE – ochrona danych osobowych Zakres przetwarzania danych osobowych: Organizator Konkursu (Administrator Danych Osobowych) ma prawo podać do publicznej wiadomości imię i nazwisko oraz wiek i sołectwo zamieszkania uczestnika konkursu oraz użyć jego wizerunku w środkach przekazu dla celów związanych z informacją o konkursie i jego promocją (w szczególności w publikacjach, zapowiedziach i informacjach o wynikach). Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć konkursowych oraz zdjęć uczestników konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora (autorów), jego wizerunku oraz na wykorzystanie zgłoszonej pracy w działalności GOK, a także na wykorzystanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji.

Zgłoszenia wieńców oraz zapytania należy kierować do: Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku nr. tel. 166766494 lub: gok@dubiecko.pl

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Lp.

 

 

 

 

Imiona i nazwiska delegacji wieńcowej

 

 

Adres zamieszkania

 

Podpis

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie, na której konto zostanie przelana nagroda pieniężna

 

Lp.

Imię  i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru nagrody

Adres

Nazwa Banku

 i numer konta

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Warsztaty wykonywnia bukietów z suchych traw i kwiatów
 
II etap zrealizowany - w dniu 03.07.2020 warsztaty rekodzielnicze
wykonywania bukietów z palnych traw i kwiatów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I etap zrealizowany -w dniu 08.06. 2020 zebraliśmy polne kwiaty i trawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztaty rękodzielnicze 
wykonanie plam wielkanocnych. Były to zajęcia poświęcone nauce wykonywania palm wielkanocnych z materiałów naturalnych takich jak bukszpan, bazie, kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd. które potraktowaliśmy jak okazję do wielopokoleniowych spotkań. 
 
 
 
 
 

 


czytaj dalej...